Plan for håndtering af Coronapandemien i Skødstrup Lægepraksis

Plan for håndtering af Coronapandemien i Skødstrup Lægepraksis.

Vi gør opmærksom på, at man IKKE må møde op i Skødstrup Lægepraksis uden en forudbestilt tid.

Overordnet mål:
At undgå spredning af coronavirus i vores lægepraksis og lokalsamfund.

Dette for at:

  • Mindske risikoen for smitte til sårbare risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
  • Undgå at for mange smittes på en gang, så sundhedsvæsenet ikke kan følge med.
  • Undgå sygdom internt i praksis så vi ikke kan varetage vores funktion i samfundet.

Hvilke patientgrupper kan fortsat forvente hjælp af lægehuset og henvende sig – ganske som vanligt? Det korte svar er alle.

OBS. Det er dog vigtigt, at der IKKE kommer patienter med mulig Covid-19 ind i lægehuset. Hvis du har symptomer på Covid-19 infektion (feber, hoste, synkesmerter, vejrtrækningsbesvær og lignende), skal der forud for konsultation foreligge en negativ PCR covidtest (halspodning).

Har du ikke mulighed for dette kan du benytte videokonsultation,  som du kan bestille tid til via vores selvbetjening på ePortalen, som du finder øverst til højre her på siden.

Læs her om videokonsultation

Andre forholdsregler som er i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

  • Vi tilstræber, at patienter opholder sig kortest mulig tid i lægehuset.
  • Vi lukker ned for den åbne sygeplejerskekonsultation samt blodprøvetagning i vores åbne laboratorium.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til ovenstående forholdsregler, kan du altid ringe ind til lægehuset og lade personalet vejlede dig.

Læs mere på:
Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Politiets hjemmeside
Region Midtjyllands hjemmeside

Hjem

Ring op

Kontakt os