Afhængighedsskabende medicin

 

Patienter der ønsker fornyelse af afhængighedsskabende medicin skal bestille en tid.

Er du i behandling med afhængighedsskabende medicin, skal du ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed komme til to årlige kontroller hos din læge.

Styrelsen for Patientsikkerhed har over for os indskærpet, at ordination af den type medicin skal foregå ved personlig konsultation, og at patient og sygeplejerske/læge dermed har mulighed for at diskutere behandlingen og herunder risikoen for afhængighed af disse lægemidler. Om muligt skal der lægges en udtrapningsplan.

Hvis det er mere end et halvt år siden, du har talt om denne behandling med din læge, vil sygeplejersken give dig en konsultationstid til en sådan samtale. Denne konsultation kalder vi en halvårskontrol og fokus for samtalen er udelukkende denne behandling.

Hjem

Ring op

Kontakt os