Ønsker du at blive patient i Skødstrup Lægepraksis?

Vi har åbent for tilgang af nye patienter.

Patienttallet i Skødstrup Lægepraksis er reguleret af regionens “åbne- og lukkegrænse”

Når vores patienttal falder under et vist niveau, åbnes automatisk for tilgang af nye patienter.

Vi nærmer os denne grænse og åbner derfor for tilgang i en kort periode.

Vi bringer hermed budskabet, så det kan spredes lokalt. Vi ønsker nemlig at være læger for lokalområdet.

______________________________________________

 

Læs mere HER

Konsultationstyper

I Skødstrup Lægepraksis kan du støde på flere forskellige typer af konsultationer.
Her er et lille overblik over dem:

Konsultation ved fremmøde – Her møder du med en tid der er bestilt i forvejen i lægehusets åbningstid.

Kvik-Konsultation – Korte konsultationer uden tidsbestilling kl. 08:00 – 08:30.

Åbent blodprøvetagning – Få taget bestilte blodprøver uden tidsbestilling kl. 08:00 – 11:00

Videokonsultation – Foregår via app’en “Min Læge”. Læs mere HER

E-Konsultation – Her kan du skrive til en af lægerne via Selvbetjeningen eller Min Læge app

Sen konsultation – Telefonisk kan aftales sene konsultationer efter kl. 16 – bl.a. på den første onsdag i måneden.

Værdigrundlag

Vi ønsker at være det naturlige sundhedscenter for borgere i lokalområdet.

  • Vi skal være vore patienter til hjælp, trøst og lindring i krise, sorg og sygdom.
  • Vi vil tilbyde vores patienter udredning, behandling og opfølgning af høj faglig kvalitet.
  • Vi anser sundhedsfremme og forebyggelse som en væsentlig del af vores arbejde.
  • Mødet mellem patient og sundhedsperson i lægepraksis skal ske i gensidig respekt.

Vores lægepraksis skal have gode fysiske rammer for såvel patienter som personale.
For at fremme ovennævnte formål forpligter alle læger og medarbejdere sig til fortsat at følge den praktiske og teoretiske udvikling indenfor faget Almen Medicin ved deltagelse i kurser, kritisk læsning af litteratur og efteruddannelse på anden vis.

Lægerne forpligter sig til, at praksis kontinuerligt deltager i kvalitetsvurdering og udvikling dels af strukturen og organisationen i praksis, dels af udrednings-, behandlings- og opfølgningsprincipperne for faget.

Vi mener, at arbejdsglæde og muligheden for personlig udvikling er en forudsætning for at kunne tilbyde vores patienter høj service og høj lægefaglighed.

Følg os på Facebook

Hjem

Ring op

Kontakt os