Speciallæger i almen medicin

Vi lever op til de gældende akkrediteringsstandarder for almen praksis i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel

Covid-19 vaccination i Skødstrup Lægepraksis

 

Kære patienter

 

Skødstrup Lægepraksis har takket ja til at hjælpe med Covid-19 vaccination. Det kommer til at foregå i lægehuset med tidsbestilling. Benyt selvbetjeningssiden eller Min Læge app for bestilling af tid.

NB! Der bliver lagt tider ud 1-2 uger frem ad gangen

Kommende tider:
Uge 3: Onsdag 14-16, torsdag 14-16, fredag 12-16
Uge 4: Onsdag 13-16, torsdag 13-16, fredag 14-16

Læs mere om det HER

Alle over 12 år skal bære mundbind i lægehuset

Der er krav om mundbind i lægehuset. Både i venteværelse og i konsultationsrum.

Skødstrup Lægepraksis

Klinikken ejes af 7 praktiserende læger i kompagniskab. Vi er alle speciallæger i almen medicin og medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).

Du kan herunder læse mere om praksis, vores værdigrundlag samt se alt personale i huset.

Som patient er du tilmeldt alle lægerne. Du må gerne vælge en fast læge, men i tilfælde af akut sygdom eller ved lægens fravær, må du eventuelt konsultere en af husets øvrige læger.

Udover de faste læger arbejder her ofte læger, der er under uddannelse til praktiserende læger. Disse arbejder under supervision af de faste læger.
Klinikken deltager endvidere i uddannelse af lægestuderende.

I august 2016 blev vi akkrediteret. Det vil sige, at vi lever op til de gældende akkrediteringsstandarder for almen praksis i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

Værdigrundlag

Vi ønsker at være det naturlige sundhedscenter for borgere i lokalområdet.

  • Vi skal være vore patienter til hjælp, trøst og lindring i krise, sorg og sygdom.
  • Vi vil tilbyde vores patienter udredning, behandling og opfølgning af høj faglig kvalitet.
  • Vi anser sundhedsfremme og forebyggelse som en væsentlig del af vores arbejde.
  • Mødet mellem patient og sundhedsperson i lægepraksis skal ske i gensidig respekt.

Vores lægepraksis skal have gode fysiske rammer for såvel patienter som personale.
For at fremme ovennævnte formål forpligter alle læger og medarbejdere sig til fortsat at følge den praktiske og teoretiske udvikling indenfor faget Almen Medicin ved deltagelse i kurser, kritisk læsning af litteratur og efteruddannelse på anden vis.

Lægerne forpligter sig til, at praksis kontinuerligt deltager i kvalitetsvurdering og udvikling dels af strukturen og organisationen i praksis, dels af udrednings-, behandlings- og opfølgningsprincipperne for faget.

Vi mener, at arbejdsglæde og muligheden for personlig udvikling er en forudsætning for at kunne tilbyde vores patienter høj service og høj lægefaglighed.

Følg os på Facebook

Hjem

Ring op

Kontakt os