Speciallæger i almen medicin

Vi lever op til de gældende akkrediteringsstandarder for almen praksis i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel

OBS. OBS. OBS.

Influenza- og pneumokok vaccination.

Vi fik så en mindre sending vacciner i dag fra Statens Seruminstitut – jubiii !!
Vi åbner derfor nu igen for tidsbestilling til drive-in vaccinationer fredag 23.10. og mandag 26.10.

Bestil tid via selvbetjening på hjemmesiden eller via “Min Læge” app.

Vi har begge vacciner på lager lige nu, men reserverer dem til personer i de risikogrupper, som Sundhedsstyrelsen har defineret.

Der vil således ikke være mulighed for selvbetaling.

NB! Det er med tidsbestilling, så man kan ikke blot møde op.

Vi passer på hinanden og specielt på dem med størst behov.

Mundbind i lægehuset

Sundhedsstyrelsen har skærpet retningslinjerne for brug af mundbind.

Derfor:
Vi OPFORDRER ALLE (børn op til 12 år undtaget) til at bære mundbind, når de er i lægehuset. Så medbring altid mundbind ved besøg i lægehuset. Hvis læge eller personale er i en afstand på under 1 meter til dig, vil de også bære mundbind eller visir.

VI PASSER PÅ HINANDEN.

Skødstrup Lægepraksis

Klinikken ejes af 8 praktiserende læger i kompagniskab. Vi er alle speciallæger i almen medicin og medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).

Du kan herunder læse mere om praksis, vores værdigrundlag samt se alt personale i huset.

Som patient er du tilmeldt alle lægerne. Du må gerne vælge en fast læge, men i tilfælde af akut sygdom eller ved lægens fravær, må du eventuelt konsultere en af husets øvrige læger.

Udover de faste læger arbejder her ofte læger, der er under uddannelse til praktiserende læger. Disse arbejder under supervision af de faste læger.
Klinikken deltager endvidere i uddannelse af lægestuderende.

I august 2016 blev vi akkrediteret. Det vil sige, at vi lever op til de gældende akkrediteringsstandarder for almen praksis i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

Værdigrundlag

Vi ønsker at være det naturlige sundhedscenter for borgere i lokalområdet.

  • Vi skal være vore patienter til hjælp, trøst og lindring i krise, sorg og sygdom.
  • Vi vil tilbyde vores patienter udredning, behandling og opfølgning af høj faglig kvalitet.
  • Vi anser sundhedsfremme og forebyggelse som en væsentlig del af vores arbejde.
  • Mødet mellem patient og sundhedsperson i lægepraksis skal ske i gensidig respekt.

Vores lægepraksis skal have gode fysiske rammer for såvel patienter som personale.
For at fremme ovennævnte formål forpligter alle læger og medarbejdere sig til fortsat at følge den praktiske og teoretiske udvikling indenfor faget Almen Medicin ved deltagelse i kurser, kritisk læsning af litteratur og efteruddannelse på anden vis.

Lægerne forpligter sig til, at praksis kontinuerligt deltager i kvalitetsvurdering og udvikling dels af strukturen og organisationen i praksis, dels af udrednings-, behandlings- og opfølgningsprincipperne for faget.

Vi mener, at arbejdsglæde og muligheden for personlig udvikling er en forudsætning for at kunne tilbyde vores patienter høj service og høj lægefaglighed.

Følg os på Facebook

Hjem

Ring op

Kontakt os