Vi oprettede i 2012 et Patientråd ved Skødstrup Lægepraksis.

Patientrådet skal hjælpe os i praksis i vores fortsatte udvikling, så vi gør praksis til et endnu bedre sted at være patient. Det gælder såvel behandlingsmæssigt som servicemæssigt.

Vi mødes med vores Patientråd 2-3 gange om året, hvor de giver os forslag til forbedringer og stiller kritiske og konstruktive spørgsmål.

Praksis sætter meget stor pris på råd og ris fra Patientrådet.

Har du spørgsmål, som du ønsker at Patientrådet skal tage op, er du velkommen til at maile til patientraadet@skoedstruplaegepraksis.dk, eller henvende dig til et af medlemmerne.

Medlemmer af Patientrådet

Inger Skjøtt, Skødstrup
Finn Gulman Henriksen, Egå
Helle Sussi Andreasen, Hjortshøj
Ulla Vig Astrup, Skødstrup
Louise Buus Vester, Hornslet
Camilla Lykke Nielsen, Skødstrup
Margit Stounberg, Egå
Henrik Frode Vinter, Hjortshøj
Flemming Plovmand Sørensen, Skødstrup
Martin Lyngby Larsen, Hornslet
Anders Stougaard, Skødstrup
Asger Meller Jørgensen, Skødstrup

 

.