Ingen Åben Konsultation fra kl. 8-8.30 fra d. 12/3.

Plan for håndtering af Coronapandemien i Skødstrup Lægepraksis.

Overordnet mål:
At undgå spredning af coronavirus i vores lægepraksis og lokalsamfund.
Dette for at:

  • mindske risikoen for smitte til sårbare risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
  • undgå at for mange smittes på en gang, så sundhedsvæsenet ikke kan følge med.
  • undgå sygdom internt i praksis så vi ikke kan varetage vores funktion i samfundet.

Hvilke patientgrupper kan fortsat forvente hjælp af lægehuset og henvende sig – ganske som vanligt?

Det korte svar er: Alle. Lægehuset vil dog – i langt højere grad end vanligt – hjælpe via telefon- eller videokonsultation. Man kan derfor nu bestille begge dele via vores selvbetjening på ePortalen, som du finder øverst til højre her på siden.
Læs her om videokonsultation

Man er også velkommen til blot at ringe herind og lade sekretariatet guide til rette hjælp. I visse tilfælde vil vi kunne håndtere hele problemstillingen via telefon- eller videokonsultation. Andre gange vil vi bede patienten om at komme herind til hele konsultationen eller dele heraf (fx blodprøvetagning).

Årskontroller af patienter med kronisk sygdom gennemføres som udgangspunkt også. Igen, så vidt muligt uden fysisk kontakt. Hvis man skal komme ind i lægehuset, sker det altid efter konkret vurdering og efter telefonisk henvendelse.

Det korte af det lange er: Henvend jer som I plejer. Men kom ikke uden forudgående kontakt til lægehuset. Undtagelser, se nedenfor.

Patientgrupper, der fortsat ses fysisk i lægehuset, og som (hvis man ikke har symptomer på sygdom i øvre luftveje) skal møde op som vanligt uden forudgående telefonisk kontakt:

  • Børneundersøgelser hvori der indgår børnevaccination.
  • 5 -ugers børneundersøgelse.
  • Svangreundersøgelser.
  • Vaccination mod pneumokokker hos kronisk syge patienter.

I tråd med Sundhedsstyrelsens retningslinjer lukker vi ned for den åbne sygeplejerskekonsultation samt blodprøvetagning i vores åbne laboratorium.

Læs mere på:
Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Politiets hjemmeside

Region Midtjyllands hjemmeside

.