Projekt Bæredygtig Praksis.

Vi har i Skødstrup Lægepraksis sat fokus på bæredygtighed og er derfor gået i gang med en række tiltag.

  • Vi sorterer papir og plastik til genbrug
  • Vi afprøver nyt lejepapir baseret på gamle mælkekartoner
  • Vi bruger sterile handsker produceret i Europa (ikke i Kina)
  • Ny tapeholder, der kan bruges længe (væk med engangsplastik)
  • Vi køber ikke flere engangsplastikbægre. Vi er ved at udvælge alternativ
  • Vi vil afprøve fingerprikkere af metal som alternativ til plastik
  • Skumklude til afvaskning af sår skal erstattes af engangsklude
  • Nye komposterbare poser til skraldespande
  • Vores rengøringsfirma har skiftet deres produktserie til en miljøcertificeret serie

Dette er en fortløbende proces, og vi får nok flere idéer hen ad vejen.

Hilsen læger og personale

.